Top


Yılmazlar Otomotiv, ulusal ve uluslararası piyasada önemli traktör üreticilerinden biri olmayı hedeflemiştir.

Yılmazlar Otomotoiv belirlediği bu hedefe ulaşmak için temelinde koşulsuz müşteri memnuniyeti olan bir kalite politikası öngörmüştür. Bu çerçevede müşterilerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayı, uluslararası kalite ve standartlarda ürünleri geliştirmeyi, üretmeyi ve pazara sunmayı, sözleşme koşulları ve yasal yükümlülüklerle birlikte kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve bu sistemin etkinliğini de sürekli olarak iyileştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiştir.

Bunları gerçekleştirebilmek için:

  • Değişen pazar koşullarını ve müşteri beklentilerini izler ve gereken düzenlemeleri yapar.
  • Şirket çalışanları, müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için eğitilir ve bilinçlendirilir.
  • En yüksek teknolojik seviyeyi kullanarak çalışır.
  • İnsana ve çevreye zarar vermeden en kaliteli şekilde üretim yapmayı amaç edinir.
  • Toplum menfaatlerini daima ön planda tutar.

İnsan odaklı bir yönetim şekli olan toplam kalite yönetimi’ni uygulayarak ilerlemek şirketin vazgeçilmez şartıdır.